Menn og kvinner lønn

Menn og kvinner lønn 5. jan 2017 Hun ønsker å trekke fram to områder der kvinner kommer dårlig ut i dagens Norge: det ene er lønn; det andre er vold i nære relasjoner. Kvinner har kun 67 prosent av menns inntekt. – Kvinner tjener mindre per time enn menn gjør. Ifølge SSB var kvinners andel av menns lønn 86, 4% i 2015 hvis man ser på  Likelønn. Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for at vi får et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene. I dag tjener kvinner 87 % av det menn gjør, jobber mer deltid, tar en større andel av det ulønna arbeidet hjemme og taper for menn i lederstillinger. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel  seriösa dejtingsajter gratis quiz Menn og kvinner lønn Også Simmel pekte på at overgangen til penge- og markedsøkonomi reduserte kvinner til forvaltere av de verdier mannen hadde skapt utenfor husholdet.14 Ifølge Zelitzer Zelitzer finner at i dag, når mange kvinner har lønnet arbeid, synes kvinners lønn å tillegges mindre vekt innen husholdet – også av kvinner selv, som  20. feb 2017 Det er nemlig lønnsfallet i den mannsdominerte industrien som gjør at kvinner nå nærmer seg menns inntekter.

Likestilling og likelønn - Norsk Sykepleierforbund

8. mar 2016 Selv kampen om lik lønn for likt arbeid er vunnet av HR-kvinner. HR Norges lønnsundersøkelse, som gjøres i et samarbeid med Hay Group, viser at HR er en av få arenaer i arbeidslivet hvor det er like mange eller flere kvinner i de øverste lønnskategoriene enn det er menn. Blant de høyest lønnede er det  I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premieinnbetaling for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning siden det betales det samme for kvinner og menn, en prosent av lønn,  morten vilfred berg Menn og kvinner lønn 29. apr 2015 Hvorfor blir det tatt som en selvfølge at kvinner må tjene mindre enn menn? Nei, de har de samme rettighetene. Forskjellen er en skandale, sa paven i en tale på Petersplassen i Roma onsdag. Han har tidligere uttalt at han ønsker at kvinner skal spille en viktigere rolle i den katolske kirke. Samtidig vil han  11. jul 2014 Ifølge likestillingsloven skal kvinner og menn i samme virksomhet ha lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Hestnes viser til at det uansett er en tendens til at menn tar igjen kvinnenes lønnsforsprang mellom oppgjørene. Forklaringen er at det ansettes flere menn, og fordi lønn brukes som et 

Kvinners andel av menns lønn 2003. 2005. 2007. 2009. Figur 20: Gjennomsnittelig inntekt for kvinner og menn og kvinners andel av gjennomsnitt for menn. Undersøkelsen for 2009 viser at den gjennomsnittelige inntekten på tvers av alle stillings- kategorier for kvinner ligger på 59 prosent av den gjennomsnittelige  Hva er «lønnsgap». • Forskjell i lønnsinntekt mellom kvinner og menn. – Lønn som faktisk utbetales. – Lønnsgap ca. 35 %. • Forskjell i lønn som heltidsekvivalenter. – Dersom alle jobbet heltid. – Lønnsgap 13,5 %. • Justert lønnsgap. – For eksempel innenfor samme sektor, samme yrke og samme alder. – Mindre lønnsgap  hvordan få seg kjæreste på ungdomsskolen Menn og kvinner lønn Likestilling i arbeidslivet betyr at kvinner og menn skal vurderes likt ved ansettelser, ha lik lønn for arbeid av lik verdi, ha samme rettigheter til stillings- og kompetanseopprykk, permisjon, like muligheter til kvalifisering etc. Selv om kvinner og menn i Norge deltar på arbeidsmarkedet i nesten like stor grad, har vi lenge hatt et  12 - Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett. 2. Fysisk aktivitet i befolkningen. 2.1 HVOR FySISK AKTIVE ER KVINNER OG MENN? Norsk Monitor16 har annet hvert år siden 1985 kartlagt omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen. Fordi en har stilt spørsmålet om trening og mosjon på nøyaktig samme måte hver 

Kjønn og lønn | Tidsskrift for Den norske legeforening

28. des 2017 LeserbrevJeg synes det er urettferdig at det ikke er likestilling mellom menn og kvinner. Det er urettferdig at menn får mer penger enn kvinner i jobb, selv om de har lik jobb. Jeg synes at de burde ha likestilling, fordi de har samme verdi. Menn og kvinner skal tjene likt hvis de har den samme jobben. 8. mar 2013 Ville like mange kvinner som menn blitt elektroingeniør hvis de hadde vokst opp i et fullstendig likestilt samfunn? Ville like mange menn som kvinner blitt jordmor? Hvordan kan vi noen gang få svar på det all den tid det ikke engang eksisterer lik lønn for likt arbeid? På den annen side: Hvorfor oversvømmes  dating på norsk iphone Menn og kvinner lønn 17. mar 2017 NITO-president Trond Markussen mener forskjellen i begynnerlønn er det mest oppsiktsvekkende i tallmaterialet. – Vi ser helt klart at nyutdannede kvinner har en lavere startlønn enn nyutdannede menn. Noe kan forklares med hvilke bransjer de går til, men det er også ting som ikke kan forklares, sier han. Øystein Lønn er ferdig med triologien om vakre Sofia og redaktørmannen Simen. Jeg leste med dalende interesse og økende irritasjon. Sofia spør: ”Hvorfor er menn så jævli redde?” Bøkenes svar er både for enkle og for dumme. Av Ellen Reiss. Etter Sofia,. Øystein Lønn,. Roman 350 sider,. Aschehoug 2010.

Menn og kvinner lønn

100 år med allmenn stemmerett for kvinner - likelønn - Lovdata. Menn og kvinner lønn

Menn og kvinner lønn 12. feb 2013 Hundre år etter at de fikk stemmeretten, femti år etter den første kvinnelige presten, og tretti år etter at vi fikk vår første kvinnelige statsminister, er det fortsatt stor forskjell på valgene kvinner og menn gjør i yrkeslivet. Kvinner velger seg fortsatt typiske kvinneyrker, de jobber oftere deltid, og ikke minst: de er  Menn og kvinner lønn Kvinner og menn. På den ene siden rangerer menn høy inntekt på topp, mens kvinnene rangerer dette på bunnen. På den andre siden rangerer kvinner det å ha et yrke som kan kombineres med barn høyt, mens menn rangerer det lavest. Instrumentelle verdier er delt mellom lønn (menn) og sikkerhet (kvinner)  26. jun 2016 Løfgren Casting søker Statist (også Skuespiller) i spillealder 35-60 år til TV-serien "Roeng kommune" i Lillestrøm (Norge).

23. jan 2008 Åtte av ti menn vil at kvinner skal få større lønnstillegg dersom det bidrar til å oppnå likelønn. 13. mai 2016 Tre av ti ledere er kvinner. En av ti toppledere er kvinner. 60 prosent av studentene er kvinner. Kvinner velger tradisjonelle yrker innen omsorg, med lav lønn og status. Kvinner tjener i snitt nærmere 20 prosent mindre enn menn. 50 prosent av kvinnene jobber deltid, noe som forstyrrer mulighetene for  kontaktannonser par za Menn og kvinner lønn 3. jan 2018 På Island blir det nå ulovlig å betale høyere lønn til menn enn kvinner hvis jobben er lik.

Menn og kvinner lønn

4. mar 2017 Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser den laveste lønnsveksten målt på 2000-tallet. I Akershus er veksten lavest blant menn. 29. okt 2012 En gjennomsnittlig spiller i Toppserien derimot kan forvente en lønn på alt mellom 0-90 000 kroner. For å sette det litt på spissen; Brede Hangeland, Norges best betalte fotballspiller, tjener 19,4 millioner i året. Det er 216 ganger så mye som de best betalte jentene tjener. Hallo, ringer det noen bjeller om at  b spraydaten Menn og kvinner lønn 24. jul 2017 Da BBC torsdag ble tvunget til å offentliggjøre lønningene til de største radio- og tv-personlighetene sine, kom det fram at to tredeler av de med høyest lønn er menn. Den best betalte kvinnelige ansatte hos kanalen tjener under en firedel av den høyest betalte mannlige ansatte. – Dette bekrefter mistanken 

Om mannen byttes ut med en kvinne, går lønnen ned til 5500-6500 kroner. Disse honorarene kan øke eller minke med 10-20 prosent, avhengig av hvem skuespilleren er. For mer avanserte sexscener, kan lønnen stige betraktelig. - For den rette jenta, uansett hva det er, kan handlinger som den første analsexscenen eller  Ved NTNU tilfaller 32 prosent av lønnsmassen kvinner. Ved oppgjøret fikk de 34.5 prosent av tilleggene. Betyr dette at høstens lønnsoppgjør har bidratt til mer likelønn. Er dette et skritt i retning av økt likestilling ved NTNU? Å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er et sentralt politisk mål både for sentrale  c date norge tv Menn og kvinner lønn på vei, men ikke i mål! Selv om det er gjort store fremskritt når det gjelder likestilling i Norge, er vi ikke i mål. Fortsatt er det forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder makt over egen hverdag, lønn og innflytelse i samfunnet. Her skal Venstre fortsette å bygge ned forskjellene. Publisert 8. mars 2012 av Venstre  4. jan 2018 En ny lov islandsk lov gjør det til at kvinner skal ha like mye betalt som menn. Denne loven trådte i kraft 1. januar, noe som gjør at Island er det aller første landet i verden som legaliserer likestilt lønning mellom menn og kvinner. I følge flere medier er det slik at selskaper som har mer enn 25 ansatte er 

22. aug 2008 Forskjeller i utdanningslengde og alder forklarer svært lite av lønnsgapet i dag. * Kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling i samme virksomhet. * Lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. * Forhandlingssystemet opprettholder stabile lønnsrelasjoner, også mellom kvinner og menn. 9. okt 2017 Menn har høyere pensjon enn kvinner. Ingen overraskelser her. Men hvorfor er det slik? Mange har nevnt følgende årsaker: Mannsdominerte yrker har høyere lønn ( ingeniører) og kvinnedominerte yrker har lavere lønn ( lærere); Det er lønnsforskjeller mellom menn og kvinner som har samme  eu sjekk Menn og kvinner lønn 16. des 2015 25 november publiserte Statistisk Sentralbyrå rapporten: «Kvinner har høyest utdanning, men lavest lønn.». 58 prosent av norske kvinner har høyere utdanning, 17 prosentpoeng høyere enn menn. Likevel tjener menn 25 prosent mer med den samme utdanningsbakgrunnen. Lønnsgapet blir ikke mindre. 4. okt 2016 «Kvinners andel av menns lønn er nå på 87 prosent, målt som lønnsforskjeller i timelønn. Fram til midten av 1980-årene var det en kraftig reduksjon i timelønnsforskjellene mellom kvinner og menn, men i de siste tiårene har utviklingen stort sett stått stille. Årsakene til kjønnsforskjellene i timelønn er mange 

Kommer skjevt ut | NITO. Menn og kvinner lønn

Menn og kvinner lønn

13. aug 2017 To bransjer utpeker seg i positiv retning, nemlig barnehagesektoren og prosessindustrien. – I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt. Barnehagesektor domineres av kvinner, også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.

Kjønnsforskjeller i arbeidslivet - LO. Menn og kvinner lønn

Menn og kvinner lønn 18. okt 2016 Mener menn og kvinner forskjellsbehandles i lønn. – Det er alvorlig hvis det skjer i Verdal kommune, sier ordfører Bjørn Iversen. Ordfører Bjørn Iversen ble budt på kake og hørte interessert på hva Rita Lande, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Verdal, Lise Heggdal, leder i Fagforbundet Verdal 

6. mar 2014 For Tatiana Thomassen (50) er ikke 8. mars politikk i det hele tatt. Mer et tegn på at du bryr deg, skriver Født i Ukraina og oppvokst i Russland. For Tatiana Thomassen er kvinnedagen 8. mars veldig viktig. - Det bør den være for alle kvinner. For menn som glemmer denne dagen kan bli veldig  8. mar 2017 Kvinnelønn. Men når det kommer til kunnskap og kompetanse innen de fleste yrker er det ingen grunn til at det skal være noen forskjell. Dessverre er det ingen tvil om at kvinner står i skyggen av menn i arbeidslivet. Norske kvinner tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, slo Institutt for  c j date database management system Menn og kvinner lønn 6. mar 2016 Alle vet at menn tjener mer enn kvinner. Men du trodde kanskje at det var før og ikke nå, og at dagens unge kvinner tjener like godt som jevngamle menn. Da må du tro om igjen. NITO, Norges største ingeniør- og teknologorganisasjon, har nylig gjennomført en stor lønnsundersøkelse blant sine medlemmer. Etter hvert ga hun avkall på all lønn fra Kinamisjonsforbundet for å kunne være selvstendig. I årevis levde hun kun på gaver fra norske misjonsvenner. Monsen deltok ikke i kvinnesaken generelt, men hun var opptatt av kvinners levekår i Kina. Odland mente at det finnes tre typer mennesker: menn, kvinner og lærerinner.

Den andre er de lønnsforskjellene som har sammenheng med strukturelle forhold i arbeidsmarkedet, noe som i dag er hovedutfordringen i arbeidet for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I meldingen tar Regjeringen utgangspunkt i Likelønnskommisjonens utredning NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Fakta  Lønns– og personalstatistikk for sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Alle tall er hentet fra KS' PAI-register og er per 1. desember. Publisert 16.03.2016. Per 1. desember 2015 var det total 1921 sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Av disse var 1133 kvinner og 788 menn. Med sektorleder  v beste dating datingsider Menn og kvinner lønn 4. mar 2011 kurransebasert timelønn redu- serte også menns sannsynlighet for å søke, men bare med fem prosentpoeng. Resultatene ty- der på at kvinner i større grad enn menn ikke ønsker en jobb med konkurransebasert avløn- ning. Usikkerhet. Hvorfor er kvin- ner så redde for konkurranse- basert lønn? En mulig  29. feb 2012 (Oslo 29. februar 2012) Mens menn bytter jobb for å øke lønna, søker kvinner ny jobb på grunn av.

Likestilling på dagsorden - Utdanningsforbundet

11. jun 2013 JOBBER FOR LIKESTILLING: Prorektor og nyvalgt styremedlem Curt Rice mener det finnes strukturelle årsaker til at menn tjener mer enn kvinner ved UiT og i akademia Onsdag offentliggjorde UiT egne tall som viser at kvinnelige og mannlige professorer har en nøyaktig lik snittlønn på 696.300 kroner. 17. jan 2017 I gjennomsnitt tjente menn i Rogaland 229.712 kroner mer enn kvinnene i løpet av 2015. Det tilsvarer en differanse på 68 prosent, og er det fylket med størst forskjeller mellom menn og kvinners lønninger. Minst lønnforskjell mellom menn og kvinner var i Suldal. Her var forskjellen 47 prosent. Stavanger var  barbering flo og fjære Menn og kvinner lønn 15. nov 2017 ut at noen av ulikhetene skyldes at menn jobber mer overtid enn kvinner. Kvinnene har høyere utdanning enn de mannlige medlemmene, og det bidrar til å redusere forskjellene noe, forklarer Falkum. Etter å ha kontrollert for 11 ulike forhold, som bransje, alder, bonuslønn og bedriftenes størrelse, klarte  21. okt 2003 I Aftenposten 13. oktober ser vi at kvinner ligger nesten 100.000 kroner bak menn i gjennomsnittlig inntekt. Det er flott at Aftenposten setter søkelyset på problemstillingen. Og vi har faktisk et verktøy som kan bidra til at lik lønn for arbeid av lik verdi blir realisert.

Menn og kvinner lønn

8. mar 2017 Norske kvinner kjemper fortsatt for lik lønn for arbeid av lik verdi, kvinner tjener 15 prosent mindre enn menn, 40 prosent jobber deltid, mange ufrivillig, ni av ti minstepensjonister er kvinner. Det er snart 100 år siden Katti Anker Møller sa: Kvinner er ikke likeverdige før de tjener sine egne penger. Kanskje jeg 

5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning. foto di maschi quarantenni Menn og kvinner lønn For 1 time siden Stillingsbrøk: 100%; en jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling; lønn etter lønnstrinn 42-49, som tilsvarer en årslønn på kr 541 800 til kr 617 300. Ved særlige Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. 15. feb 2011 Likestilling for likelønn Meld. St. 6 [2010-2011]. Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6) la et godt grunnlag for å forklare de lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som statistikken Viser. Lønnsstatistikk fra SSB viser at kvinners lønn utgjør 84,7 prosent av menns 

Menn og kvinner lønn